Katarzyna Zolich: Fotografka, doktorantka na Wydziale Sztuki UP w Krakowie, absolwentka Wiedzy o kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Fotografii w Krakowie. Zdobywczyni stypendium Spółdzielni Młodych Twórców (2013) przyznawanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Katalog miejsc niewidzialnych” (2014) oraz stypendium Prezydenta m. Bielska-Białej (2015). Wybrana do publikacji „Debuts” w 2014 roku jako jedna z 36 najciekawszych debiutujących twórców. W 2017 roku uczestniczyła w programie Rezydencji w Vera & Donald Blinken Open Society Archives w Budapeszcie. Prezentowała swoje prace na wystawach zbiorowych i  indywidualnych W 2018 roku wyszła jej pierwsza książka fotograficzna w kolaboracji z Beatrice Bergamo (2018): Vivir en Valparaíso. Granada: TRN – Laboratorio artístico transfronterizo. Jest członkinią fundacji Paper Beats Rock, w ramach której współtworzy i współorganizuje wydarzenia popularyzujące wiedzę na temat zinów i książek fotograficznych. W ramach działalności Fundacji organizuje i prowadzi warsztaty edytorskie w całej Polsce. Interesuje się pracą zbiorową i zagadnieniami społecznymi, szczególnie w odniesieniu do symboliki władzy i przemocy symbolicznej. Prezeska Fundacji, inicjatorka Małych Nakładów.
PhD candidate in Fine Arts Department at UP in Cracow. Graduated from the Academy of Photography (Krakow, 2014) and Cultural Studies at Jagiellonian University (2009). Awarded scholarships from: Young Artists Cooperative (2013), Ministry of Culture and National Heritage (2014) and from the President of Bielsko-Biała (2015). Chosen to Debuts 2014 – a book gathering 36 most talented, young polish photographers. In 2017 she has participated in the Residence programme at Vera and Donald Blinken Open Society Archives in Budapest (Hungary) and gained an scholarship at the UGR in Granada (Spain). In 2018 with Beatrice Bergamo she has published her first photobook Vivir en Valparaíso (Ciengramos, Granada). She exhibited her works in Poland and abroad (lately during Duesseldorf Photo Weekend). She is a part of Paper Beats Rock Foundation which is a collective of educators in the field of Zine culture. Interested in people, power and symbolic violence. Foundations’ President, originator of Male Naklady.

 

Katarzyna Ewa Legendź: Artystka wizualna, wykładowczyni Akademii Fotografii w Krakowie, absolwentka Fotografii w PWSFTviT w Łodzi, projektantka. Ma na swoim koncie udział w krajowych wystawach zbiorowych, jej prace publikowane były w polskiej i w zagranicznej prasie. Zdobywczyni Nagrody Dyrektora w konkursie Wystaw się w CSW 2018 w Toruniu. Na co dzień zajmuje się projektowaniem wydawniczym, stanowi rdzeń koncepcyjno-projektowy wydawnictwa fundacji Paper Beats Rock, od 2016 r. pełni funkcję wiceprezeski zarządu. W ramach działalności PBR zajmuje się także pracą edukacyjną. Projektowane przez nią publikacje znajdują się w międzynarodowych kolekcjach, nominowane były do Fotograficznej Publikacji Roku, pokazywane na Athens Photo Festival czy Istanbul Photobook Festival. Zainteresowana społecznymi spektaklami, związkami odpadów, marginesów i pojęcia negative space z renesansem minimalizmu a także z doświadczaniem kobiecości. Wiceprezeska Fundacji.
Visual artist, lecturer at Akademia Fotografii in Cracow, alumna of the of the Photography Dept. at the at the National Film School in Lodz, graphic designer. Has taken part in national group exhibitions, her works have been published in both national and international press. Works in publishing and editorial design, co-creates – as a current foundation’s VP – a conceptual and design core of Paper Beats Rock Foundation. As a PBR member also carries out educational work. Her publications are in international collections, nominated for the Photographic Publication of the Year, shown at the Athens Photo Festival and Istanbul Photobook Festival. Interested in the junction of social spectacles, waste, margins and notion of a negative space with the renaissance of minimalism as well as with experience of femininity. Foundations’ VP.

 

Ewa Behrens: Artystka. Sekretarz Fundacji. An artist. Foundations’ Secretary.

 

Byli członkowie załogi na przestrzeni lat / former team members over the years:
Piotrek Bekas / Iza JackowskaJan RogaloMichał Siarek / Paweł Starzec / Martyna Wyrzykowska
Jan + Martyna + Paweł = Azimuth Press