Dzięki wielu darowniznom i organizowanym przez nas open callom udało nam się stworzyć zalążek biblioteki. Chcemy promować i eksponować prace jak najszerszemu spectrum odbiorców, archiwizować unikatowe materiały oraz udostępniać je do celów naukowych. Zależy nam na stworzeniu paczki, do której sami chcielibyśmy należeć, robimy ile się da by propagować wiedzę na temat publikacji fotograficznych. Przyjmujemy fizycznie istniejącej książki fotograficzne, ziny, makiety, gazety. Ręcznie robione, limitowane i niskonakładowe skarby, jak i komercyjne wydania i szkice. Jesteśmy otwarci na propozycje wypożyczania wybranej zawartości kolekcji na wystawy oraz w celach edukacyjno-naukowych. Jesteśmy także zainteresowani tworzeniem kuratorskich selekcji dzieł, które będą odpowiadać profilowi i tematowi wystawy. Zapraszamy do współpracy i wysyłania książek przez OPEN CALL!

Thanks to various donations and open calls we managed to build a photobook library. Our collection is in a constant yet dynamic growth. We are motivated to present it to the widest audience possible. Travelling from event to event we’ve developed a genuine understanding of what it means to be a part of such a unique society that’s bound by an unparalleled appreciation of print – besides making an occasional sale we want to exchange it just because we like the way it elevates ideas. We want to promote, expose photographic work to a wider audience and create an archive of rare publications – keep them safe and make them available for research and educational purposes. We embrace all forms of photography related publications. It can be a dummy or a proper photobook as well as a tiny zine. We do not put any limitation on print runs. It can be both self- and commercially published. We welcome requests to lend items from the collection to exhibitions or displays and also to compile edits that contribute to knowledge and understanding of a certain subject. Feel free to submit your book in the OPEN CALL section!