Paper Beats Rock jest fundacją i projektem DIY poświęconym edukacji wizualnej. Jesteśmy zafascynowani kulturą zinów, fotoksiążek i wszystkimi ludzmi, którzy za nią stoją. Naszym głównym celem jest zbieranie, agregowanie, wspieranie i promocja prac artystów z południowo-wschodniej Europy. Mamy marzenie stworzenia obszernej biblioteki publikacji fotograficznych. Mamy także na koncie liczne działania edukacyjne, dla różnych grup, oparte na idei storytellingu, czytania obrazów, narracji, oprawy książek, edycji obrazów i wszystkich rzeczy związanych z fotoksiążką. Paper Beats Rock jest także wydawnictwem – udało nam się opublikować kilka książek utalentowanych młodych artystów. Prywatnie jesteśmy fotografami, projektantami i edukatorami. Jesteśmy organizacją pozarządową formalnie zarejestrowaną w Polsce.

 

DSCF8830

Podczas warsztatów na Fotofestiwalu 2014 w Łodzi (po prawej: Martyna Wyrzykowska)

Paper Beats Rock is a foundation and a DIY project dedicated to visual education. We are fascinated by zine culture, photobooks and all the people behind it. Our main goal is to gather, support, promote and aggregate works of artists from southeastern Europe. It’s our dream to create a comprehensive library of photographic publications. We have conducted numerous educational activities for various groups, constructed around the idea of storytelling, reading images, book binding, image editing and all things “photobooky”. Paper Beats Rock is also a publishing house – we were lucky enough to publish a few books of gifted young artists. Privately we are photographers, designers, and educators. We are a NGO formally registered in Poland.